SIT-IN BRUGGE 2020 • vrijdag 25 september

van 14u00 tot 16u00
in de Magdalenakerk, Schaarstraat in Brugge


Silence for peace is een vredesinitiatief als antwoord op het tumult in de wereld en de hoog oplopende spanningen tussen mensen, volkeren en religies.
Iedereen is uitgenodigd om samen in stilte te zitten voor korte of langere tijd tijdens de sit-in.
Elke minuut in stilte verbindt je met de wereld, met de ander en met jezelf.
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan wereldvrede is uitgenodigd.

Bij goed weer zitten we op het pleintje voor de kerk, bij slecht weer in de kerk.
De corona-maatregelen worden gerespecteerd.
Inschrijven is niet nodig.
Silence for peace is één van de vele initiatieven binnen de Vredesweek.
Het thema van de Brugse Vredesweek is ‘Brugge(n) voor vrede’ en gaat door van zaterdag 19 september tot en met vrijdag 2 oktober 2020.
Meer info:
Stilte is een schaars en kostbaar goed in ons leven.
Door mee te zitten, laat je samen met velen zien hoe belangrijk stilte voor jou is.
Stilte laat toe om echt contact te maken met jezelf en de ander.
Stilte is vaak de ontbrekende stem in het debat.
Stilte draagt bij aan evenwicht tussen innerlijk en uiterlijk klimaat.

 

Show Buttons
Hide Buttons